عنصرهای ایکستموز

جداول قیمتی با دکمه سفارشی

پایه
پایه
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
اضافی
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
کارایی
پر
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
عنصرهای ایکستموز

جداول قیمتی سبک استایل

پایه
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
بالا
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
کارایی
بهترین
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
عنصرهای ایکستموز

جداول قیمتی با افزودن به سبد خرید

پایه
جدید
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پریمیوم
پایه
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
کارایی
اضافی
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
کارایی اضافی
پر
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۲۵۶ گیگابایت
۵ گیگابایت LPDDR3
۶ اینچی
پردازنده Helio X30
۳۰.۱۶ مگاپیکسل
عنصرهای ایکستموز

جداول قیمت با تصویر زمینه

ساختن آرشیو
تومان ۱۰۰۰ هر ماه
i3 یا رایزن ۳
رم ۸ گیگابایتی
۱۰۵۰Ti
۱۲۰ SSD گیگابایتی
ساختن هسته
تومان ۱۸۰۰ هر ماه
i5 یا رایزن ۵
رم ۱۶ گیگابایتی
۱۰۶۰
SSD 240 گیگابایتی
ساختن پریمیوم
تومان ۲۵۰۰ هر ماه
i7 یا رایزن ۷
رم ۳۲ گیگابایتی
۱۰۷۰Ti
۴۸۰ گیگابایت SSD
ساختن پرو
تومان ۴۰۰۰ هر ماه
i9 یا رایزن TR
رم ۶۴ گیگابایتی
۱۰۸۰Ti
۱ ترابایت SSD