نمایش دادن همه 23 نتیجه

آبسردکن چهار شیر

12.800.000تومان

آبسردکن دوشیر

8.200.000تومان

آبسردکن سه شیر

9.500.000تومان

ایستاده ۱/۵ متری

31.625.000تومان33.925.000تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

38.000.000تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

38.000.000تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

38.000.000تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

38.000.000تومان

ایستاده دو متری

33.925.000تومان36.225.000تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

33.925.000تومان36.225.000تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

33.925.000تومان36.225.000تومان

یخچال فروشگاهی پرده هوا

44.275.000تومان

یخچال لاینی ۵ درب

کندانسور ۱۲ پالس ( ۱/۴ مثبت )

150.000تومان

کندانسور ۱۱ پالس

144.000تومان

کندانسور ۱۵ پالس

182.000تومان

کندانسور ضمیمه ( کمکی – ۱/۱۰)

37.000تومان38.000تومان

کندانسور ۱/۸

59.000تومان64.000تومان

کندانسور ۱/۶

84.000تومان94.000تومان

کندانسور ۱/۵

89.000تومان101.000تومان

کندانسور ۱/۴

112.000تومان124.000تومان

کندانسور ۱۳ پالس

163.000تومان

کندانسور ۱۴ پالس

174.000تومان