پرفروش های مستر سرما

پرفروش های مستر سرما

آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

تاپینگ بنماری ۹ لگنه

۲۳.۷۵۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت تک کشو

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت دو کشو

۶۱.۰۰۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت سه کشو

۷۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر صندوقی تک درب شیشه دار ۳۰۰ لیتری

۱۰.۹۳۷.۵۰۰تومان

فریزر صندوقی دو درب ۳۰۰ لیتری

۱۰.۹۳۷.۵۰۰تومان

فریزر فروشگاهی

۴۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۲ درب

۵۵.۵۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۳ درب

۸۳.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۴۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، نمادار پشت باز

۴۳.۳۲۰.۰۰۰تومان۴۵.۹۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

یخچال پشت بسته درب سکوریت نما ولکام

۵۰.۵۲۰.۰۰۰تومان۵۳.۱۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۵۰.۵۲۰.۰۰۰تومان۵۳.۱۰۰.۰۰۰تومان

یخچال لاینی ۴ درب

۸۷.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ویترینی مکعبی

۴۶.۹۲۰.۰۰۰تومان۴۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

یخچالها

آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

تاپینگ بنماری ۹ لگنه

۲۳.۷۵۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت تک کشو

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت دو کشو

۶۱.۰۰۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت سه کشو

۷۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر صندوقی تک درب شیشه دار ۳۰۰ لیتری

۱۰.۹۳۷.۵۰۰تومان

فریزر صندوقی دو درب ۳۰۰ لیتری

۱۰.۹۳۷.۵۰۰تومان

فریزر فروشگاهی

۴۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۲ درب

۵۵.۵۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۳ درب

۸۳.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی

۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان۱۰.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۵۰.۵۲۰.۰۰۰تومان۵۳.۱۰۰.۰۰۰تومان
در سراسر ایران

به جمع همکاران گروه بزرگ مستر سرما بپیوندید.

می خواهم متخصص تعمیرات شوم
متخصص تعمیرات هستم
تولید کننده هستم

لوازم جانبی

آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

لوازم جانبی

خدمات پس از فروش

کلیه محصولات

مشاوره تخصصی

قبل از خرید

پرداخت آنلاین

امن و اقساطی

حمل ونقل مطمئن

به سراسر کشور

هدف مسترسرما کمک به تولیدکنندگان یخچالهای صنعتی است تا فروشگاه اینترنتی خاص خود را دایر نمایند و به توسعه برند خود بپردازند. درهمین راستا، به هر تولیدکننده یک صفحه معرفی اختصاص داده که تولیدکننده میتواند در این صفحه مزیت رقابتی خود را نسبت به بقیه تولیدکنندگان بیان کند و ارتباط بهتری با مشتری برقرار نماید. علاوه بر این، از ابتدای ایجاد صفحه فروشنده تا ارسال محصول، مسترسرما در کنار فروشندگان خواهد ایستاد تا تولیدکننده با قدرت به فعالیت تولید بپردازد و دغدغهای بابت ارسال و خدمات پس از فروش محصولاتش در هر کجای ایران نداشته باشد.

اطلاعات بیشتر

مسترسرما برای تشکیل و تجهیز شبکه تعمیراتی خود در سراسر ایران نیاز به متخصص در حوزه تعمیر یخچالهای صنعتی دارد. برای این منظور از متخصصین این حوزه در هر کجای ایران، دعوت به همکاری میشود. برای شروع با شماره واتساپ ۰۹۹۱۸۲۰۰۶۰۲ تماس حاصل فرمایید.

مسترسرما جهت تشکیل و تجهیز شبکه تعمیراتی خود در سراسر ایران اقدام به آموزش نیروهای متخصص کرده است. از علاقهمندان و متقاضیان این حوزه برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ ۰۹۹۱۸۲۰۰۶۰۲ تماس حاصل فرمایند.