پرفروش های مستر سرما

پرفروش های مستر سرما

آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

سردخانه میت تک کشو

فریزر فروشگاهی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۲ درب

۴۲.۷۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۳ درب

۷۱.۶۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۴ درب

۸۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۵ درب

۱۱۵.۳۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی

۹.۰۰۰.۰۰۰تومان۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۴۲.۱۰۰.۰۰۰تومان۴۴.۲۵۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده دو متری شش درب پشت بسته

۴۳.۶۰۰.۰۰۰تومان۴۵.۷۵۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۴۲.۱۰۰.۰۰۰تومان۴۴.۲۵۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱/۵متری، پشت بسته

۳۷.۱۰۰.۰۰۰تومان۳۹.۲۵۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، نمادار پشت باز

۳۶.۱۰۰.۰۰۰تومان۳۸.۲۵۰.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

یخچال پشت بسته درب سکوریت نما ولکام

۴۲.۱۰۰.۰۰۰تومان۴۴.۲۵۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچالها

آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

سردخانه میت تک کشو

فریزر فروشگاهی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۲ درب

۴۲.۷۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۳ درب

۷۱.۶۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۴ درب

۸۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۵ درب

۱۱۵.۳۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی

۹.۰۰۰.۰۰۰تومان۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۴۲.۱۰۰.۰۰۰تومان۴۴.۲۵۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده دو متری شش درب پشت بسته

۴۳.۶۰۰.۰۰۰تومان۴۵.۷۵۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی

۹.۰۰۰.۰۰۰تومان۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۴۲.۱۰۰.۰۰۰تومان۴۴.۲۵۰.۰۰۰تومان
در سراسر ایران

به جمع همکاران گروه بزرگ مستر سرما بپیوندید.

می خواهم متخصص تعمیرات شوم
متخصص تعمیرات هستم
تولید کننده هستم

لوازم جانبی

آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

لوازم جانبی

کندانسور ۱۲ پالس ( ۱/۴ مثبت )

۱۵۰.۰۰۰تومان

کندانسور ۱۱ پالس

۱۴۴.۰۰۰تومان

کندانسور ۱۵ پالس

۱۸۲.۰۰۰تومان

کندانسور ضمیمه ( کمکی – ۱/۱۰)

۳۷.۰۰۰تومان۳۸.۰۰۰تومان

کندانسور ضمیمه ( کمکی – ۱/۱۰)

۳۹.۰۰۰تومان۴۲.۰۰۰تومان

کندانسور ۱/۸

۵۹.۰۰۰تومان۶۴.۰۰۰تومان

کندانسور ۱/۶

۸۴.۰۰۰تومان۹۴.۰۰۰تومان

کندانسور ۱/۵

۸۹.۰۰۰تومان۱۰۱.۰۰۰تومان

کندانسور ۱/۴

۱۱۲.۰۰۰تومان۱۲۴.۰۰۰تومان

کندانسور ۱۳ پالس

۱۶۳.۰۰۰تومان

خدمات پس از فروش

کلیه محصولات

مشاوره تخصصی

قبل از خرید

پرداخت آنلاین

امن و اقساطی

حمل ونقل مطمئن

به سراسر کشور

هدف مسترسرما کمک به تولیدکنندگان یخچالهای صنعتی است تا فروشگاه اینترنتی خاص خود را دایر نمایند و به توسعه برند خود بپردازند. درهمین راستا، به هر تولیدکننده یک صفحه معرفی اختصاص داده که تولیدکننده میتواند در این صفحه مزیت رقابتی خود را نسبت به بقیه تولیدکنندگان بیان کند و ارتباط بهتری با مشتری برقرار نماید. علاوه بر این، از ابتدای ایجاد صفحه فروشنده تا ارسال محصول، مسترسرما در کنار فروشندگان خواهد ایستاد تا تولیدکننده با قدرت به فعالیت تولید بپردازد و دغدغهای بابت ارسال و خدمات پس از فروش محصولاتش در هر کجای ایران نداشته باشد.

اطلاعات بیشتر

مسترسرما برای تشکیل و تجهیز شبکه تعمیراتی خود در سراسر ایران نیاز به متخصص در حوزه تعمیر یخچالهای صنعتی دارد. برای این منظور از متخصصین این حوزه در هر کجای ایران، دعوت به همکاری میشود. برای شروع با شماره واتساپ ۰۹۹۱۸۲۰۰۶۰۲ تماس حاصل فرمایید.

مسترسرما جهت تشکیل و تجهیز شبکه تعمیراتی خود در سراسر ایران اقدام به آموزش نیروهای متخصص کرده است. از علاقهمندان و متقاضیان این حوزه برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ ۰۹۹۱۸۲۰۰۶۰۲ تماس حاصل فرمایند.